Rok 2016

Prosinec
Vánoce římské komunity

Oslavu narození Páně zahájily sestry římské komunity společnou modlitbou nešpor, poté následovala štědrovečerní večeře. I v Itálii sestry zůstaly věrné české tradici, jen kapra musel nahradit smažený mečoun. Na „půlnoční“ mši svatou, kterou slavil Svatý otec, se sestry vydaly do baziliky sv. Petra. Prožily ji jako pastýři pod širým nebem před bazilikou, mši sv. sledovaly zblízka na velkých obrazovkách. Na Boží hod vánoční přijaly na Svatopetrském náměstí požehnání Svatého otce Urbi et orbi.

Svátek sv. Štěpána 26.12. oslavily v rotundě sv. Štěpána na Celiu, odpoledne přijaly pozvání do  české koleje Nepomucenum. S přítomnými kněžími a sestrami boromejkami si s chutí zazpívaly koledy.

Před Vánocemi se sestry rozloučily s dosavadním ředitelem poutního domu Velehrad O. Jaromírem Zádrapou SDB, který jim od jejich příchodu předával zkušenosti kolem chodu domu. Do nového roku vstoupily sestry v očekávání příchodu nového ředitele, O. Pavla Schwarze, který by se měl své úlohy ujmout od února 2017.

Září – říjen
Pouť do Říma

V rámci Svatého roku milosrdenství se ve dnech 19. – 27. 9. a 28. 9. – 6. 10. vydaly dvě šestičlenné skupiny sester na pouť do Věčného města. Zde mohly navštívit nejen posvátná místa spojená se životy mnoha svatých, ale také se setkat se svými spolusestrami, které od července 2016 působí v poutním domě Velehrad. Obě skupiny mohly zažít i setkání se Svatým otcem Františkem, který je svým poselstvím i svou ignaciánskou spiritualitou Společnosti velmi blízký. V putování po Římě nechyběla místa spojená právě se sv. Ignácem z Loyoly, z jehož duchovního odkazu Společnost žije.

 

Více…

Fotografie

Srpen
Charváty 2016

Jak se již stalo tradicí, prožily sestry jeden prázdninový týden, a to 14. – 20. 8. 2016, se skupinou děvčat. Téma bylo dáno letošním Svatým rokem: „Blahoslavení milosrdní…“ Týdnem všechny provázela světice milosrdné lásky sv. Anežka Česká, a to nejen v nacvičeném divadelním představení, ale i při četbě na dobrou noc.

 

Červenec
Setkání na Mariánské hoře

Na slavnost sv. Ignáce z Loyoly si Společnost připomněla skromné výročí: 35 let od svého vzniku. Není to dlouhá doba, ale kolik se toho během ní událo… Při této příležitosti se 30. 7. 2016 setkalo třicet tři sester na Mariánské hoře u Dolní Čermné, „posvátném místě“ Společnosti, spojeném s počátky povolání P. Kunerta SJ.

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se P. Kunert již nemohl slavnosti účastnit, a tak sestry požádaly o slavení mše svaté O. Karla Moravce, duchovního správce nedaleké Hory Matky Boží na Králíkách. Jeho promluva na slova z listu Kolosanům (3,12-17) „Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní…“ byla povzbuzením nejen pro sestry, ale i pro přítomné hosty z Dolní Čermné, příbuzné P. Kunerta. Po mši svaté se všichni setkali v přátelském rozhovoru při agapé.

Odpolední část setkání v Dolní Čermné probíhala již jen v kruhu sester. V programu nechybělo duchovní slovo, ohlédnutí za událostmi uplynulých let, a to i formou malého divadelního představení, pozdrav od sester z nové komunity v Římě, vzájemné sdílení,… Sestry mohly také prvně zhlédnout videodokument „Jezuita, kněz, zakladatel“, který prostřednictvím fotografií přibližuje bohatý život P. Kunerta. Závěr setkání patřil společné modlitbě nešpor ve farním kostele sv. Jiří. Následující den doznívaly dojmy v menších společenstvích, v kterých sestry prožily slavnost sv. Ignáce z Loyoly.

Fotografie

Nová komunita SSJ – v Římě

V dubnu se jménem České biskupské konference obrátil na SSJ O. biskup Vokál, předseda Českého náboženského střediska Velehrad, s prosbou o převzetí služby v poutním domě Velehrad v Římě. Pro Společnost tak začalo období intenzivního hledání, zvažování a mnohých jednání…

„Fiat“ k tomuto pozvání daly sestry představené při jednání v Římě 18.5. Tříčlenná sesterská komunita v římském Velehradě bude mít na starosti především recepci, administrativní agendu a doprovod poutníků. První dvě sestry se za svým novým posláním vydaly 1.7., třetí členka komunity se přidala o čtrnáct dní později. Během letních měsíců se sestry věnovaly studiu italštiny, seznámení s prostředím a převzetí agendy poutního domu. Od září se pak už těší na poutníky.

Květen – červen
Pouť do Krakova

Ve Svatém roce milosrdenství je zvláště přitažlivým cílem poutí kolébka úcty k Božímu milosrdenství, kde se Pán Ježíš zjevoval svaté sestře Faustyně a ustanovil ji svou „sekretářkou milosrdenství“. Velkou příležitostí putovat na tato posvátná místa v polském Krakově byla 28. 5. Národní pouť, které se mezi šesti tisíci českými poutníky zúčastnilo i deset našich sester. Mohly tak v tomto velkém společenství prožít slavnostní mši sv. v bazilice Božího milosrdenství, uctít ostatky sv. Faustyny a především vyprošovat Boží milosrdenství…

Na pouť do Krakova se vydaly sestry také ve dvou malých skupinách na konci května a června. Rády využily možnosti navštívit i nedaleký areál Centra sv. Jana Pavla II.

 

Duben
Setkání představených

Plánované setkání místních představených SSJ v Olomouci 21.-24.4., ke kterému se připojily generální rádkyně i další sestry, se stalo  malou „mimořádnou kapitulou“. V naslouchání, modlitbě a sdílení sestry společně rozlišovaly další kroky ve směřování Společnosti. Pro radu se vydaly také na pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn. „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5) zaznívalo v liturgii i v srdcích sester…

 

Březen – srpen
Exercicie 2016

Jako každoročně se sestry odebraly na osm dní do ústraní exercicií, aby se obnovily a posílily ve svém úsilí o úzké, žité následování Krista. V letošním mimořádném Svatém roce motto exercicií snad ani nemohlo být jiné než „Milosrdní jako Otec“. Během těchto dní zakoušely sestry samy na sobě bezpodmínečnost nekonečného milosrdenství Božího, aby ho každá z nich osobně mohla a přímo potřebovala předávat dál tak, jak poznává, že to od ní Pán v daném okamžiku žádá.

Duchovní cvičení probíhala ve čtyřech kurzech od března do června, poslední pátou skupinu čekají v prvním srpnovém týdnu. K vzájemnému obohacení přispěly smíšené česko-rakouské kurzy i účast tří nejmladších sester.

 

Leden – únor
Setkání zasvěcených osob v Římě

Na závěr Roku zasvěceného života se konalo v Římě ve dnech 28.1.-2.2.2016 setkání zasvěcených osob s názvem „Zasvěcený život v jednotě“, kterého se zúčastnily také tři naše sestry. Jeho náplň, témata i atmosféra byly výrazně neseny také probíhajícím Svatým rokem milosrdenství.

Dny pobytu v Římě od 23.1. věnovaly sestry nejprve modlitbě na místech spojených s ignaciánskou spiritualitou a pouti v rámci Svatého roku milosrdenství, kdy postupně prošly všemi čtyřmi svatými branami papežských bazilik.

Samotné setkání zasvěcených osob pak zahájila společná vigilie ve Svatopetrské bazilice v podvečer 28.1. Následující dny naplněné modlitbou, slavením liturgie, přednáškami, sdílením, ale také prostými setkáními mezi zasvěcenými osobami různých forem života a z různých koutů světa byly mimořádnou příležitostí k prohloubení vděčnosti za dar zasvěceného života.

K vyvrcholení setkání patřila audience Svatého otce Františka 1.2. v aule Pavla VI., kde k pěti tisícům zasvěcených osob promlouval ne na základě připraveného textu, ale spontánně, přímo od srdce s otcovskou starostlivostí i hřejivým povzbuzením. Mší sv. 2.2. ze svátku Uvedení Páně do chrámu v bazilice Svatého Petra uzavřel papež František s přítomnými zasvěcenými osobami Rok zasvěceného života.