Duchovní obnova

Duchovní obnova
pro věřící ženy a dívky ve věku 18–30 let

„To je ta cesta, jděte po ní…“ (Iz 30,21)

K čemu mě Bůh volá?
Jaká je moje životní cesta?
Umím naslouchat Bohu?
Chci se nechat vést Bohem?
Chci odpovědět na Boží volání?

Na duchovní obnovu zveme dívky, které chtějí v tichu a modlitbě prohlubovat vztah s Bohem a rozpoznávat svou životní cestu.

Začátek: pátek v 18.30hodin
Ukončení: neděle ve 13 hodin
Místo: Olomouc, Zeyerova 5

Napsat si o konkrétní termín a přihlásit se můžete na adrese:
Sr. Olga Zelená, Společnost sester Ježíšových
Zeyerova 5, 772 00 Olomouc
mail: olga.zelena@ssj-centrum.com
S sebou si vezměte Nový zákon a spacák.
Cena: dobrovolný příspěvek