Kurz Samuel

CÍL

Cílem kurzu je pomoci mladým lidem v rozlišování jejich životního povolání a v prohloubení jejich vztahu s Bohem. Úlohou týmu kněží a řeholních sester je vstupovat s členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího Slova, ve sdílení, katechezích, v modlitbě a adoraci rozpoznávat Boží hlas.

Kurz má napomáhat při každodenním rozjímání nad Božím slovem a při vedení duchovního deníku, a tak uvádět do správného duchovního rozlišování.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kurz je určen mladým (svobodným) lidem od 19 do 30 let, kteří upřímně a opravdově hledají svoje životní povolání a poslání.
Kurz trvá jeden rok a zahrnuje 9 setkání (od října do června), 1x měsíčně v neděli od 15.00 do 18.30 hod.
Součástí kurzu je také jednodenní pěší pouťexercicie.
Po přihlášení a zaslání motivačního dopisu proběhne přijímací pohovor.
Kurz je bezplatný. Účastníci hradí pouze náklady spojené s exerciciemi na konci kurzu.
Důležitou podmínkou pro přijetí je ochota zúčastnit se kurzu v celém jeho rozsahu (absolvovat všechna setkání).

V olomoucké arcidiecézi vede kurz tým:
sr. Olga Zelená SSJ, sr. Dagmar Trojanová SMFO a P. Jan Regner SJ
Místo setkání: Farní dům u katedrály sv. Václava v Olomouci (Mlčochova 7)
Bližší informace získáte na adrese: samuel.olomouc@gmail.com.

Plakátek

V královéhradecké diecézi vede kurz tým kněží a řeholních sester:
Místem setkání je fara u kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92).
Bližší informace získáte na emailové adrese: kurzsamuel.dhk@gmail.com. (sr. Markéta Trešlová SSJ)

Plakátek

Video: Svědectví účastníků

POČÁTEK

Kurz pochází z Itálie, z Milána, a pod jménem GRUPPO SAMUEL ho založil a celou jeho strukturu vytvořil milánský arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini (15. 2. 1927 – 31. 8. 2012). První kurz se konal v roce 1989/90. Sám kardinál řekl: „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovatelnou zkušeností pro ty, kteří touží najít a poctivě hledat svoje povolání, svoji životní cestu.“

Kardinál Martini patří k nejznámějším duchovním autorům 20. století. Ti, co ho poznali, o něm říkali, že je prorokem, pastýřem podle Ježíšova srdce, zamilovaným do Krista, do evangelia, do Církve, ale i do každého člověka.

/podle: www.samuel.sk/