Kontakt

Společnost sester Ježíšových
Zeyerova 5
772 00 Olomouc
ssjol@ssj-centrum.com
Tel: 585 229 613

Máte-li zájem přispět na naši činnost, můžete svůj příspěvek zaslat na níže uvedené bankovní konto:

2302799574/2010

Pro potvrzení o přijetí daru zašlete zprávu na email sprava@ssj-centrum.com

Děkujeme za vaše modlitby i dary. Na všechny dárce rády pamatujeme ve svých modlitbách.

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)