Rozloučení se sr. Martou Kaniovou

O vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého 8. června 2019 odešla ke svému Stvořiteli a Pánu, dva měsíce po úmrtí P. Roberta Kunerta SJ, první sestra Společnosti sester Ježíšových sr. Marta Kaniová.

Pro akutní zdravotní obtíže byla na konci května hospitalizována a následně operována ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Byla zaopatřena svátostmi a na věčnost provázena modlitbami spolusester ze všech komunit Společnosti. Díky vstřícnosti ošetřujících lékařů a zdravotních sester nemocnice mohly za ní spolusestry často přicházet a být jí nablízku v jejích posledních dnech.

V pátek 14. 6. 2019  se se sr. Martou  přišli do katedrály sv. Václava v Olomouci rozloučit  její spolusestry, příbuzní, přátelé a známí. Mši svatou spolu s dalšími sedmi kněžími sloužil emeritní olomoucký biskup Josef Hrdlička, pohřební obřady na hřbitově v Olomouci-Neředíně vedl O. Ladislav Švirák.

Na základě biblických textů, které zazněly při mši svaté, poukázal v homilii O. biskup Hrdlička na odkaz života sr. Marty, která „stála u samých základů vzniku řeholní společnosti sester Ježíšových spolu s Otcem zakladatelem, jezuitským knězem blahé paměti P. Robertem Kunertem“.

V závěru mše svaté se za rodinu rozloučil se sr. Martou bratr Ivo Kania a za sestry Ježíšovy generální představená sr. Marie Čeganová.

Promluva O. biskupa Josefa Hrdličky

Řeč na rozloučenou Iva Kanii

Poděkování sr. Marie Čeganové za sestry SSJ

Fotografie

Parte