Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/ssj-centrumcom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/ssj-centrumcom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Struktura Společnosti – Společnost sester Ježíšových

Struktura Společnosti

Generální kapitula

Nejvyšší autoritou ve Společnosti je generální kapitula, která představuje celou Společnost. Je znamením její jednoty v lásce. Řádná generální kapitula je svolávána každých šest let. Přísluší jí chránit duchovní dědictví Společnosti a provádět jemu odpovídající přiměřenou obnovu. Generální kapitula volí generální představenou a její radu. Při generální kapitule v roce 2021 byla pro následující šestileté období zvolena generální představenou sr. Alena Jindrová.

Generální představená

Generální představená, která sídlí v Centru SSJ v Olomouci (ČR), vede celou Společnost. V její úloze jí pomáhá generální rada.

Pod přímou správu generální představené náležejí komunity v zahraničí (Klagenfurt, Vídeň, Řím) a komunita v Olomouci.

Generální představené podléhá provinční představená České provincie.

Provincie

Českou provincii tvoří pět komunit (v Českém Těšíně, v Kožušanech u Olomouce, v Praze, v Olešné u Nového Města na Moravě a v Ústí nad Orlicí). Provincii spravuje za podpory své rady provinční představená.

Od 22. 10. 2022 byla provinční představenou pro následující tříleté období jmenována sr. Olga Zelená.

 

Komunity

Komunity jsou základními buňkami Společnosti. Malá společenství tří až pěti sester pod vedením místní představené usilují o to, aby vytvářela společenství ve víře, v kterých je především hledán a milován Bůh.

Sestry žijí společně prostým způsobem života. Středem každé komunity je kaple s eucharistickým Kristem. Zasvěcení každé kaple naznačuje komunitám jejich specifické poslání.