Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/ssj-centrumcom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/ssj-centrumcom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Spiritualita – Společnost sester Ježíšových

Spiritualita

Život sester utváří a formuje ignaciánská spiritualita. Skrze působení zakladatele P. Roberta Kunerta SJ byla vtisknuta do charismatu SSJ.

Jméno Společnosti sester Ježíšových nebylo zvoleno náhodou, ale právě s ohledem na ignaciánskou spiritualitu. Sv. Ignác byl stržen a uchvácen Ježíšem Kristem, který se stal středem a základem jeho života a díla. Po vzoru sv. Ignáce staví sestry svůj život na Kristu a usilují o úzké společenství s ním. Podle slov sv. Pavla „Vy však náležíte Kristu“ (1Kor 3,23) chtějí zcela patřit jemu.

 

Zásada „hledat Boha ve všech věcech“, kterou sv. Ignác charakterizuje jako důvěrnost s Bohem ve veškerém životním dění, se stává ideálem sester. Na cestě k tomuto ideálu pomáhají sestrám především exercicie. Jsou školou modlitby a duchovního boje. V nich sestry očišťují své srdce a prohlubují svou lásku ke Kristu, v nich nacházejí orientaci pro svůj život.

Důležitým pilířem spirituality Společnosti je rozlišování: toho, co je neseno Duchem Božím, a toho, kde má navrch svět. Je důležité umět se zastavit a vést dialog s Bohem. A nejen to, ale podle poznaného také jednat. Předpokladem k tomu je vnitřní svoboda. Ignaciánská spiritualita má intenzivní dynamiku, vyžaduje od každé sestry nezůstat stát, být stále poutníkem Boží vůle, být otevřenou ke každému hnutí milosti.

 

Rozhodnutí pro magis (více) ve službě Bohu není touhou po větším významu nebo výkonu, ale snahou zaměřovat všechno „k větší slávě Boží“, nechat se stále víc pronikat duchem Kristovým a plně se oddat „jeho věci“. Sv. Ignác byl pobízen Kristem, aby usiloval nejen o spásu svou, ale stejně tak o spásu svých bližních. V tomto duchu se posláním sester stává věrně prožívané svědectví Bohu zasvěceného života a snaha pomáhat druhým na cestě k Bohu.

Společnost sester Ježíšových se hlásí k ignaciánské spiritualitě a ve svém charismatu čerpá z jejího bohatství. Je však samostatnou řeholní společností nezávislou na Tovaryšstvu Ježíšovu, které je hlavním nositelem a vykladatelem odkazu sv. Ignáce z Loyoly.