Služba a apoštolát

Společnost sester Ježíšových nemá žádná vlastní díla. Sestry se se svými schopnostmi a vzděláním dávají k dispozici pro různé služby v církvi. Mohou vykonávat i jinou práci, pokud odpovídá jejich řeholnímu životu. Ve svém apoštolátu se zaměřují na apoštolát povolání.


 

Služba církvi

Sestry Ježíšovy pracují v rámci církve ve farnostech, v církevních školách a školkách, v charitních sociálních a zdravotnických zařízeních. Plně ve službách církve je komunita sester v poutním domě Velehrad v Římě a na apoštolské nunciatuře v Praze.

 
 

Výchova a vzdělání

Na výchově a vzdělání se sestry podílí v rámci svých zaměstnání jako učitelky a vychovatelky, vyučováním náboženství jako katechetky a při různých činnostech s dětmi a mládeží ve farnostech.


 

Péče o nemocné a staré lidi

Při zaměstnání v Charitě sestry pečují o nemocné a staré lidi buď přímo v jejich domácnostech, nebo v charitních domovech. Jako zdravotní sestry pracují i v mimocírkevních zdravotnických zařízeních.

 

Kontakty s mladými

Svůj čas sestry rády věnují mladým lidem. Pomáhají jim v prohloubení vztahu k Bohu a v rozlišování jejich osobní životní cesty. Pořádají pro dívky duchovní obnovy, exercicie a setkání.