Stručná historie

Společnost sester Ježíšových (SSJ) vznikla v Klagenfurtu v Rakousku v roce 1981. Vyrostla z hlubokých kořenů duchovního odkazu svatého Ignáce z Loyoly a jeho spirituality.

Jejímu počátku předcházely exercicie pozdějších prvních sester, které dával český jezuita P. Robert Kunert SJ (1933-2019). Ten vyhověl jejich touze „hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“ a vypracoval pro ně „Nástin řeholní společnosti sester Ježíšových“, který se stal později základem Stanov Společnosti.

SSJ byla poprvé schválena v roce 1984 klagenfurtským biskupem Dr. Egonem Kapellari.

 

Rozšíření do České republiky

Po vstupu prvních českých děvčat do Společnosti v roce 1990 vyšel olomoucký arcibiskup František Vaňák Společnosti ochotně vstříc a dal jí k dispozici pro noviciát faru v Moravské Húzové.

Nástupce arcibiskupa Vaňáka, arcibiskup Jan Graubner, schválil českou Společnost sester Ježíšových a její Stanovy (později Konstituce) v roce 1993. V roce 1994 vznikla samostatná Česká provincie SSJ.

 

Institutem zasvěceného života

V roce 2001 splnila Společnost všechny požadavky, aby mohla být plně uznána církví jako Institut zasvěceného života. Tímto významným dnem se stal 19. květen 2002, slavnost Seslání Ducha Svatého.

Po projednání s Apoštolským stolcem v Římě mohl olomoucký arcibiskup Jan Graubner vystavit dekret, v němž stvrzuje Společnost sester Ježíšových jako Institut zasvěceného života – řeholní společnost diecézního práva.

Společnost v současnosti

V současnosti má Společnost 42 členek a působí na 10 místech ve třech zemích. Hlavní sídlo (Centrum) neboli srdce Společnosti, jak někdy sestry zmiňují, se nachází v Olomouci.

S komunitami sester Ježíšových se dnes můžeme setkat v Olomouci, Českém Těšíně, Kožušanech, Praze, Olešné u Nového Města na Moravě a v Ústí nad Orlicí. V Rakousku se nacházejí dvě komunity – v Klagenfurtu a ve Vídni. Od roku 2016 působí sestry v Itálii v Poutním centru Velehrad v Římě.

Za připomínku stojí i místa, kde sice komunity SSJ dnes již nenajdeme, ale tato působiště patří neodmyslitelně k vývoji Společnosti: Sv. Hostýn, Pardubice, Dolní Čermná, Hostinné, Hradec Králové a Apoštolská nunciatura v Praze, v Rakousku pak Tanzenberg, Biskupská rezidence v Klagenfurtu a St. Andrä im Lavanttal.