Zakladatelská generace

Zakladatel je Bohem pověřený člověk, který stojí na začátku řeholní společnosti. Tak jako je iniciátorem každého povolání k úzkému následování Krista Bůh, tak má také nová řeholní společnost svůj původ v Božím záměru. Je to Bůh, kdo působí v určité době, na určitém místě a v určitých osobách. P. Robert Kunert SJ se stal nástrojem pro působení Ducha svatého. Byl stále otevřen pro nové situace, které přicházely v jeho životě, a dokázal na nové požadavky reagovat. Šlo mu jen o to, hledat a plnit Boží vůli. V tom mu byl velkým příkladem zakladatel jeho řádu, svatý Ignác.

Duchovní vývoj SSJ má svůj původ ve velkodušném rozhodnutí P. Kunerta pro povolání k radikálnímu následování Krista jako jezuity, které se díky originalitě ignaciánských exercicií a nutnosti vypořádat se s životními danostmi rozvinulo v charisma SSJ. Jeho rozhodnost a bdělost v následování Krista, jeho věrnost a láska ve službě církvi jako jezuity byly příkladem druhým k ryzímu následování Krista.

Pro P. Kunerta jako jezuitu bylo charakteristické jeho apoštolské působení prostřednictvím exercicií, které dával s velkou horlivostí a úctou, jak si to přál sv. Ignác od svých synů. Z tohoto charismatu P. Kunerta vzešla Společnost sester Ježíšových. V roce 1974 dával exercicie poprvé, pozdější první sestry SSJ sestry Marta Kaniová, Maria Fehr a Marlies Schertler byly tenkrát mezi exercitantkami, o rok později také sr. Hedwig Eberharter. Začal tak pro ně intenzivní hluboce zasahují proces, který vyústil do vzniku SSJ. Zřízení Společnosti jako Institutu zasvěceného života v roce 2002 bylo mezníkem, který postupně uzavřel zakladatelské období SSJ.

Zvláštní milost

Velkou milostí pro většinu současných sester Společnosti je, že byly ve svém řeholním životě formovány přímo P. Kunertem, příkladem jeho života a prvních sester SSJ. Osobním poznáním jejich motivace, ideálu a cíle získaly orientaci a zaměření svého života.

Při generální kapitule SSJ v roce 2002 si sestry zaznamenaly slova arcibiskupa Jana Graubnera: „Zcela mimořádné je i pro vás, sestry, být v zakladatelské generaci. Žijete nadějí a vědomím, že si Pán vybral určité nástroje. Tím více cítíte zodpovědnost. Když zakladatelská generace nebude tím pravým Božím dílem, co budou ty další? Společnosti se dnes vracejí k zakladatelským generacím, hledají ducha zakladatelů. Tím věrněji je třeba splnit Boží očekávání, aby bylo z čeho čerpat a co žít.“