Řeč na rozloučenou P. Aloise Riedelspergera SJ

Jménem rakouských jezuitů chci vyjádřit slova díků za léta, ve kterých O. Robert u nás působil, jak už bylo řečeno v Innsbrucku, Klagenfurtu, Vídni.

Vždy jsme si ho velice vážili jako velmi laskavého a také radostného spolubratra, plného humoru. Obzvlášť vzácným se nám stal, když skrze své působení přispěl ke vzniku Společnosti sester Ježíšových. Toto propojení trvá dodneška a my jsme za něho velmi rádi.

Před měsícem, na konci února, jsem byl v Olomouci, v Centru u sester Ježíšových, a s velkou vděčností jsem pozoroval, jak se o něj láskyplně starají. A nezapomenutelnou mi zůstane tato atmosféra pokoje a úsměvu na tváři O. Roberta. Myslím, že můžeme být všichni vděční, že nám Bůh O. Roberta daroval.