Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/ssj-centrumcom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/ssj-centrumcom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
První sestra – Společnost sester Ježíšových

První sestra

Sr. Marta Kaniová

Narodila se 27. března 1933 v Ostravě v hluboce věřící rodině. Po maturitě na gymnáziu v Brně roku 1952 jí komunistickým režimem nebylo dovoleno pokračovat v dalším studiu. Přijala proto zaměstnání administrativní pracovnice. Po dlouhých šestnácti letech mohla v roce 1968 začít uskutečňovat svou touhu po vyšších hodnotách v emigraci v Anglii a později v Rakousku. Období nelehkého hledání osobní životní cesty vykrystalizovalo v její zasvěcení se Bohu v nové řeholní společnosti. V roce 1981 tak stanula v Klagen-furtu u zrodu Společnosti sester Ježíšových a stala se její první představenou. Pracovala jako vychovatelka, od roku 1984 jako sekretářka v díle Kirche in Not v Königsteinu v Německu.
Po politických změnách v Československu byla na počátku roku 1991 vyslána do své vlasti, kde tak díky jejímu obětavému působení mohla Společnost sester Ježíšových zapustit kořeny a rozvíjet se. Se svou ži-votní moudrostí a zkušeností uváděla jako novicmistrová v Moravské Húzové nově příchozí do duchovního a řeholního života, v letech 1994-96 pak vedla mladou Českou provincii jako její představená. Po předání úřadu působila v komunitách v Hradci Králové, v Klagenfurtu, ve Vídni a opět v Hradci Králové. Posledních osm let prožila v sesterském společenství v Centru SSJ v Olomouci, kde se často setkávala i s ostatními se-strami Společnosti. Svou modlitbou a statečným přijímáním nesnází stáří jim vytvářela důležité duchovní zázemí. Na konci května 2019 byla pro akutní zdravotní obtíže hospitalizována a následně operována ve Vojenské nemocnici Olomouc, kde zemřela zaopatřena svátostmi a doprovázena modlitbou spolusester.
Své osobní dary, zvláště hluboký vztah k Bohu, živý křesťanský zájem o bližní a životní rozhled, plně vložila do formace první generace českých sester SSJ. Vnitřní růst Společnosti a její jednota v lásce jí – jako první sestře – ležely velmi na srdci. Ryzí vděčností za láskyplné Boží vedení a strhující radostí ze života s Bohem povzbuzovala nejen spolusestry, ale i mnohé další, s kterými se setkávala. Beze slov o tom vždy promlouval její úsměv a zářící oči.