Řeč apoštolského nuncia Mons. Charlese D. Balva

I přesto, že jsme v České republice pouze krátkou dobu, Mons. Emien jen rok, já jen pět měsíců, dostali jsme možnost prožít několik požehnaných chvil s Otcem Robertem Kunertem. Celý svůj život zasvětil službě Ježíši Kristu, „který se zřekl sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk. Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“ On přijal za své toto jméno Ježíš, neboť „pod nebem není dáno lidem žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“.

Toto zasvěcení vedlo Otce Roberta k tomu, aby rozpoznal povolání založit Společnost sester Ježíšových, která by sdílela jeho zbožnost ke jménu Spasitele, jehož utrpení, smrt a vzkříšení se chystáme oslavit. Mons. Emien i já jsme měli to potěšení společenství sester poznat a jsme jim velmi vděční za službu konanou na apoštolské nunciatuře, která se podílí na službě nástupce svatého Petra papeže Františka. Svatý otec se zasvětil stejnému ideálu, kterému se odevzdal Otec Robert Kunert, totiž všem lidem hlásat spasitelnou moc Ježíšova jména.