Pohřeb P. Roberta Kunerta SJ
16. 4. 2019

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)