Nabrat správný směr

Nabrat správný směr s pomocí sester Ježíšových zatoužilo deset dívek ve věku od 14 do 16 let. Sešly se ve dnech 1. až 5. srpna na olomoucké Stojanově koleji. Jejich věrným průvodcem a učitelem duchovního rozlišování byl sv. Ignác z Loyoly. Ten jim v katechezích odkrýval své duchovní objevy a jejich stálou platnost a stal se jim přítelem. Takže když šlo o to, aby dívky bez předem daného scénáře ztvárnily, co je nejvíce oslovilo, vznikla scénka o zranění sv. Ignáce a jeho rozpoznávání dobrého a zlého ducha. Doplnila ji zhudebněná oblíbená modlitba sv. Ignáce „Duše Kristova“ s doprovodem klarinetu. Své dílo dívky předvedly sestrám Ježíšovým v jejich olomouckém Centru, když ty je předem pozvaly do své domácí kaple sv. Ignáce. Jak vyjádřila jedna ze sester, nešlo tolik o historickou událost jako o duchovní poselství, které se z ní odvinulo. V kapli sv. Ignáce se dívky zastavily k modlitbě, došlo i na zmrzlinu a vzájemné sdílení.
Dívky se denně zapojily do přípravy snídaně, obědu a večeře. Zaučovaly se do rozjímání Písma svatého, někdy vedly večerní modlitbu. Večerní společné sdílení se odvíjelo od otázek, které připravily sestry. Pomáhalo usadit všechno slyšené a prožité, aby to mělo „správný směr“. Dívky byly vděčné za mnohé podněty do života a za pokojný program v malé skupině. Jejich kreativita se plně rozvinula při zdobení svící barevnými voskovými pláty.
Výstup s panem kostelníkem na věž katedrály byl důkladnou stezkou odvahy. Mnohé srdce se zachvělo, ale radost ze zdolání překážky byla veliká. Další sebepřemáhání si vyžádalo ranní vstávání následující den, protože vlak nečeká… V pořádku jsme dorazily do Bystřice pod Hostýnem a odtud šly jako praví poutníci pěšky na Svatý Hostýn. Po modlitbě růžence u baziliky jsme společně prožily mši svatou. Při ní nám v promluvě otec jezuita přiblížil místo Panny Marie v životě sv. Ignáce. Poslední den setkání po nezbytném úklidu ještě vyšel čas na krátké seznámení s historickou částí Olomouce.
Loučení nebylo úplně jednoduché. Věřím, že leckteré zaseté zrno padlo na úrodnou půdu…

Fotografie

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)