Otec biskup Nuzík v Centru SSJ
3.5.2023

Na svátek apoštolů Filipa a Jakuba 3. 5. 2023 přijal otec biskup Josef Nuzík pozvání k návštěvě našeho Centra v Olomouci. Díky nadcházejícím exerciciím byly mši svaté přítomny zástupkyně českých i rakouských komunit. O. biskup nás na základě čtení z listu sv. Pavla Korinťanům (1Kor 15,1-8) povzbudil k „hlásání radostné zvěsti“, která vychází z osobního setkání s Pánem. Díky našemu povolání může každá z nás podobně jako sv. Pavel říct: „i já jsem viděla Pána“.

Po mši svaté se setkaly s o.  biskupem sestry generální rady. V krátké prezentaci mu představily počátky a život Společnosti a také osobnost jejího zakladatele P. Roberta Kunerta SJ. Při společné večeři byl prostor k přátelskému sdílení. V závěru návštěvy požehnal otec biskup nově zrekonstruovaný byt, v kterém poslední léta svého života prožil P. Kunert. Bude nám dále sloužit k setkávání a k čerpání z jeho duchovního odkazu.

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)