Vstup do noviciátu

Více než dva roky poznávala čekatelka Barbora své povolání, nás sestry i naši Společnost. Když se nachýlil „přípravný rok“, který náleží k přednoviciátní formaci, reflektovala prožitý čas, rozhodla se pokračovat na cestě úzkého následování Krista a požádala o přijetí do Společnosti sester Ježíšových. Termín jejího vstupu do noviciátu byl stanoven na 1. 11. 2022, slavnost Všech svatých, na niž letos připadlo 65. výročí tajného vstupu zakladatele Společnosti, P. Kunerta SJ, do Tovaryšstva Ježíšova.
V jedné ze svých promluv (v roce 1999) zmínil P. Kunert: „Těším se vždy, když u příležitosti nového povolání smím být přitom. Musím přiznat, že mě to vždy hluboce zasáhne, protože si mohu připomenout moje nadšení pro Boha, se kterým jsem před lety vstupoval. U mě to nebylo tak krásné, jako to bývá teď, ale bylo to také pravé, dokonce tvrdě pravé.“
V předvečer slavnosti sloužil v kapli sv. Ignáce v našem Centru o. Ladislav Švirák mši svatou. Při ní požehnal křížek a svíci, které přijala nov. Barbora při vstupu jako viditelné znamení jejího rozhodnutí pro následování Krista a příslušnosti ke Společnosti sester Ježíšových.
Samotný obřad vstupu se konal v rámci slavnostních nešpor vpodvečer 1. 11. Barbora vyslovila svou nabídku Věčnému Pánu všech věcí a byla „s nadějí a radostí“ přijata do Společnosti. Slavnost vyvrcholila společnou účastí všech přítomných na pontifikální mši sv. v dómu sv. Václava.

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)