Poděkování a předání služby provinční představené

Na jaře letošního roku promluvil Pán do života představené České provincie, sr. Petry Kučerové, a skrze ni i k celé jí svěřené provincii. Zdravotní omezení ji v srpnu letošního roku přivedlo k odstoupení z dosavadní služby. Generální představená, sr. Alena Jindrová, proto ke dni 22. 10. 2022 jmenovala sr. Olgu Zelenou novou provinční představenou České provincie na tříleté funkční období.
K vyjádření vděčnosti sr. Petře za její obětavou a velkorysou více než čtyři roky trvající službu a poddajnost Božímu hlasu jsme v sobotu 29. 10. 2022 využily odpolední setkání sester, při kterém měly zastoupení všechny české i dvě zahraniční komunity. Zároveň jsme přivítaly do nové úlohy sr. Olgu a sestry, které jí budou ve vedení provincie pomáhat.
Při setkání přišly ke slovu rozmanité talenty sester z různých komunit, které daly vyniknout bohatství, jež Společnost ve svých jednotlivých sestrách má. Nechyběl ani prostor k osobnímu sesterskému setkání nebo ke sdílení nad děním ve Společnosti.

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)