Obrácení jako cesta

Ignaciánský rok 20. 5. 2021 – 31. 7. 2022

Celá ignaciánská rodina – a s ní i naše Společnost – prožívá Ignaciánský rok, který připomíná 500 let od obrácení sv. Ignáce. 20. 5. 1521 byl vážně zraněn dělovou koulí při obraně města Pamplony a během následujícího roku prožil hlubokou vnitřní konverzi. Jeho téměř roční pobyt v Manrese dal na základě jeho osobních zápasů a zkušeností vzniknout jednomu z nejpodstatnějších prvků jeho spirituality, a to duchovním cvičením (exerciciím). Proměna srdce ctižádostivého rytíře v pokorného člověka oddaného Bohu a hořícího touhou všude šířit Boží slávu je velkou výzvou – proto se celý jubilejní rok zaměřuje především na obrácení.
Papež František, sám jezuita, ve svém poselství k začátku Ignaciánského roku mimo jiné píše: „V Pamploně před 500 lety se Ignácovi v jediném okamžiku rozpadly všechny jeho světské sny. Dělová koule, která ho zranila, změnila běh jeho života i běh světa. … Tato dělová koule také znamenala, že Ignác selhal ve svých životních snech. Bůh však pro něj měl větší sen. Boží sen pro Ignáce se nesoustředil na Ignáce. Šlo o pomoc duším. Byl to sen o vykoupení, sen o tom, že se vydáme do světa v doprovodu Ježíše, pokorného a chudého.“
Bůh používá i v našem životě „dělových koulí“, aby nám pomohl změnit pohled – na sebe a své plány, na druhé, na svět, i na Boha samotného. Přivádí nás na cestu obrácení. Svatý otec ve svém poselství ukazuje směr: „Obrácení je každodenní záležitostí. Málokdy je to jednou provždy. Ignácovo obrácení začalo v Pamploně, ale neskončilo tam. Obracel se po celý svůj život, den za dnem. To znamená, že po celý svůj život stavěl do středu pozornosti Krista. A dokázal to díky rozlišování. Rozlišování nespočívá v tom, že se nám vždycky podaří uspět od začátku, ale v tom, že se musíme orientovat a mít kompas, abychom se mohli vydat na cestu, která má mnoho zákrut a obratů, ale vždy se musíme nechat vést Duchem Svatým, který nás vede k setkání s Pánem.“

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)