Neděle Dobrého Pastýře
(30.4.2023)

Čtvrtá neděle velikonoční bývá už tradičně nazývána nedělí Dobrého Pastýře. V letošním roce je to už po šedesáté, co nás církev vybízí k modlitbě za nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Pro nás, které si Pán k tomuto způsobu života povolal, je to také příležitost k osobnímu vyjádření díků Tomu, kdo se dotkl našeho srdce a dal našemu životu jasný směr a cíl.
Ano, Dobrý Pastýř slaví svůj svátek a já ho mohu prožít s ním. Znovu se mohu radovat z jeho blízkosti, přijetí, ze společenství, do kterého mě poslal. On dal mému životu smysl; dává mi prostor pro modlitbu i práci a lidi, kteří mě ve vztahu k němu dokáží povzbudit. Mohu tak prožívat láskou naplněné dny…
Povolání je dar od Boha, velká milost. Uvědomuji si, jak ze zkušenosti vlastní, tak z vyprávění druhých, že Bůh je čitelný, srozumitelný. Dokáže člověku vyjádřit svou nabídku dostatečně jasně a pochopitelně. A samozřejmě také originálně, šitě na jeho míru. A to je velmi nadějné!

sr. Anna

 
 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)