Nepromarnit ani minutu času
Adventní impuls

Adventní doba není „pouze“ dobou přípravy na Vánoce, kterou máme všichni rádi. Má za úkol připravovat nás na setkání s Kristem – ať už jednou tváří v tvář, nebo v jeho neustálém přicházení v kadodenním životě. I když obojí spolu vnitřně souvisí…
 
 
 

 „Umírám rád, protože jsem prožil svůj život, aniž bych promrhal byť jen minutu na věci, které Bohu nedělají radost,“ řekl krátce před smrtí italský světec bl. Carlo Acutis. Ostatky tohoto patnáctiletého mladíka zavítaly při svém listopadovém putování Olomoucí i do kaple našeho Centra, měly jsme tak příležitost hlouběji se setkat s jeho poselstvím. Bl. Carlo věděl, že je na cestě, že kráčí k Bohu, že jeho život má být naplněn láskou. Dokázal v situacích svého nevšedního všedního života objevovat Boží stopy a tak dělat Bohu každou minutou radost. Tak mohl prožít život naplno.
I my můžeme prožít svůj život naplno – prožít život plný lásky, ve stálé připravenosti na setkání s Pánem – když se naučíme objevovat Boží přítomnost v každé situaci. Člověku často nahání strach nebo obavy to, co je neznámé, nějak „neosahané“, naopak přítomnost Toho, kterého známe, jímž jsme milováni, naplňuje pokojem… Ztišit se, abychom mohli naslouchat důvěrně známému Božímu hlasu a dovolili mu v našem životě jednat, je úkolem nejen pro náš letošní advent, ale i pro advent životní.

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)