„VSTAŇ, UDĚLÁM Z TEBE SVĚDKA TOHO, CO JSI VIDĚL.“

Tato slova byla mottem Celostátního setkání mládeže, které se konalo 9. – 14. 8. v Hradci Králové. Mladí lidé tam měli možnost prohloubit svůj vztah k Bohu, získat nové impulsy pro svůj duchovní život a zažít povzbuzení ze společenství a sdílení se svými vrstevníky. Programová nabídka byla pestrá a každý si mohl najít to, co mu v jeho věku a životní situaci odpovídá. Novinkou letošního setkání byly diskuzní skupinky a svědectví skutkem.
Za naši Společnost se setkání zúčastnily sestry Markéta Trešlová a Anna Bartoňová. Byly zapojeny do obou programových novinek a také do přípravného týmu sálistů. Obě sestry byly vděčné za možnost účasti na CSM a samy byly obdarovány mnoha podněty od účastníků.

„Byla to pro nás opravdu velká radost zažít tolik mladých lidí, kteří se chtějí přiblížit Pánu Bohu. Kolikrát jsme obdivovaly lidskou i křesťanskou zralost účastníků a také obětavost těch, kteří pomáhali v přípravných týmech. Příkladem nám byli i v tom, jak trpělivě přijímali různé obtíže, ať už s aplikací nebo třeba s ubytováním. Někteří mladí přijeli z farností, kde neexistuje žádné společenství mládeže a oni prožívají svou víru osamoceně. Bylo povzbudivé vidět jejich vnitřní sílu a víru, se kterou chtějí sami něco ve svých farnostech iniciovat. Věříme, že každý ze setkání odjížděl s něčím konkrétním, co zachytil jako výzvu pro svůj život – a výzev mladí slyšeli i v rámci katechezí dost: buď vděčný, buď sám sebou, buď svědkem ve světě i doma, buď svatý. Návrat do všedního života není snadný, ale modlíme se za to, abychom nezajeli zpátky do starých kolejí, ale dali šanci tomu novému, co jsme v Hradci od Pána dostali. A velké poděkování patří všem, kteří tuto akci podpořili modlitbou i obětí. Myslím, že jsme mohli všichni vnímat, že jsme neseni Boží milostí a že toto setkání má v našich životech přinést plody.“

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)