Děkovná pouť do Říma

Ve dnech 19. – 27. 4. prožily první rakouské sestry SSJ v doprovodu sr. Marie Čeganové děkovnou pouť v Římě. Bydlely v poutním domě Velehrad, o který se starají jejich české spolusestry, a které jim připravily úžasné zázemí.
 
 
Před téměř 40 lety, kdy se krystalizovala Společnost sester Ježíšových, sestry spolu s P. Kunertem SJ konzultovaly její rodící se existenci na příslušných vatikánských úřadech. Před 20 lety byla pak Společnost zřízena jako Institut zasvěceného života – řeholní společnost diecézního práva. Potřebou sester proto bylo poděkovat Bohu za jeho působení a vedení. Na hřbitově Campo Verano také navštívily poslední místo odpočinku jezuitů P. Leitnera a P. Koláčka, kteří svou radou stáli Společnosti nablízku.
 
Sestry navštívily ve Věčném městě nejen hlavní baziliky, ale též místa pojící se s ignaciánskou spiritualitou, protože z této spirituality žijí. Byl to vhodný cíl ignaciánského jubilejního roku. Sv. Ignáci svěřovaly další rozvoj SSJ, především v kostele Il Gesù u jeho hrobu. Jezuitským patronům mládeže sv. Aloisovi Gonzagovi, sv. Janu Berchmansovi a sv. Stanislavu Kostkovi kladly na srdce mladé lidi, zvláště ty, které sestry doprovázejí v jejich hledání osobního povolání.
 
Jedním z vrcholů poutě byla mše sv. s papežem Františkem o neděli Božího milosrdenství. Tak mohly sestry zažít Řím jako město svědků křesťanské víry, jak těch, kteří prolili svou krev, tak také těch, kteří žijí věrně svou víru dodneška a vnášejí do světa Kristovu lásku.

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)