Setkání s otcem arcibiskupem
Josefem Nuzíkem

Olomoucká arcidiecéze se 30. června 2022 rozloučila s o. arcibiskupem Janem Graubnerem. Od té doby nastalo čekání na nového pastýře. Naší Společnosti se tato změna dotýkala nejen tím, že některé naše komunity patří do olomoucké arcidiecéze, ale vzhledem k tomu, že SSJ je řeholní společností diecézního práva, je olomoucký arcibiskup také biskupem hlavního sídla Společnosti, jež se nachází v Olomouci.

Proto jsme se za nového arcibiskupa s vytrvalostí a důvěrou modlily. Když jsme dopoledne 9. února obdržely zprávu, že v poledne bude vyhlášeno jméno nového arcibiskupa, s určitým vnitřním chvěním jsme se, alespoň některé z nás, vypravily do katedrály, abychom ho přivítaly. Z jmenování Mons. Josefa Nuzíka novým olomouckým arcibiskupem jsme měly upřímnou radost.

Uvedení o. arcibiskupa Nuzíka do úřadu proběhlo 13. 4. 2024. Potěšilo nás, že jsme mohly k této slavnostní události přispět přípravou a modlitbou rozjímavého růžence přede mší svatou. Inaugurace o. arcibiskupa byla krásnou duchovní slavností. Odpoledne jsme měly možnost novému pastýři diecéze v krátkém srdečném setkání poblahopřát za celou Společnost na parkánu u katedrály.

Neuplynuly ještě dva měsíce a mohly jsme o. arcibiskupa přivítat v Centru SSJ v Olomouci. Setkání v úterý 28. 5. otevřela mše svatá v 16.30 hod. Následně se s o. arcibiskupem setkala sr. Alena Jindrová spolu se sestrami generální rady, aby mu v rámci jeho úlohy biskupa hlavního sídla zprostředkovala zprávu o životě Společnosti v uplynulém roce. Poté jsme v širším společenství sester prožily s o. arcibiskupem chvíle v přátelském rozhovoru při společné večeři.

O. arcibiskup tak mohl při své návštěvě nahlédnout do pestrosti života Společnosti a do služby jednotlivých sester. A my jsme mohly zase o něco víc poznat o. arcibiskupa, jeho lidský přístup a dobro a pokoj, které vyzařuje. V závěru setkání jsme o. arcibiskupovi opět rády přislíbily modlitbu za něho a jeho rozmanitou službu.

 

„Skutečně jen málo lidí chápe, co by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.“ (Sv. Ignác z Loyoly)